เลือกหน้า

INSTI HIV Self Test

อินสติ ชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง

รู้ผลรวดเร็วเพียง 1 นาที

ซองจริงคู่ มีหมายเหตุ2
ซองจริงเดี่ยว มีหมายเหตุ 1

The world’s fastest HIV test.

การตรวจเอชไอวีที่รวดเร็วมาก รู้ผลภายใน 1 นาที

มีขายแล้ววันนี้ ที่ร้านค้าชั้นนำ และร้านขายยาทั่วประเทศ 

ใบอนุญาต อย. 64-2-1-1-0000679

INSTI® HIV Self Test เป็นชุดตรวจเอชไอวีแบบใช้ครั้งเดียว สามารถใช้ตรวจได้ด้วยตนเองที่บ้าน หากสะดวกเมื่อไหร่ เวลาไหน ก็สามารหยิบขึ้นมาใช้ตรวจได้ทันที และสามารถอ่านผล รวมถึงแปลผลได้ด้วยตนเอง

Easy to use ชุดตรวจใช้งานง่าย ใช้ตัวอย่างเลือดปลายนิ้วเพียง 1 หยด รวมกับน้ำยา และอ่านผลได้ทันที

การตรวจนี้ใช้เทคโนโลยี simple flow-through เพื่อตรวจหาแอนติบอดี HIV-1 และ HIV-2 โดยใช้เลือดจากปลายนิ้วเพียงหนึ่งหยดเล็ก ๆ หรือประมาณ 50 μL ซึ่งทำให้การตรวจนี้ไม่ยุ่งยาก บุคคลทั่วไปจึงสามารถใช้ เพื่อตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV-1 และ HIV-2 ด้วยตนเองได้

จุดเด่นของ INSTI® HIV Self Test

The World’s Fastest HIV Test

การตรวจเอชไอวีที่รวดเร็วมาก รู้ผลภายใน 1 นาที

Get highly accurate results instantly.

รู้ผลทันที แม่นยำสูง

Convenient and Discreet

สะดวก และรอบคอบ

Get results from the privacy of your own home.

รู้ผลได้ทันที ตรวจได้เองที่บ้าน มีความเป็นส่วนตัว

Easy to Use

ใช้งานง่าย

Simple design. No timers, no fuss.

ออกแบบอย่างเรียบง่าย  ไม่ต้องใช้เครื่องจับเวลา ไม่ยุ่งยาก

Sensitive

มีความไวเชิงวินิจฉัยสูง

Detects IgM and IgG Antibodies

ตรวจจับแอนติบอดี IgM และ IgG

Accuracy ประสิทธิภาพความแม่นยำมากกว่า 99%

Sample Type                 Sensitivity                           Specificity

(ชนิดตัวอย่าง)             (ความไวเชิงวินิจฉัย)               (ความจำเพาะเชิงวินิจฉัย)

Fingerstick Blood               100%                                 99.5%

(เลือดปลายนิ้ว)

หมายเหตุ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำใน คู่มือการใช้งานชุดตรวจ INSTI HIV Self Test

Approved & Certified by

Pharmacy