เลือกหน้า

INSTI HIV Self Test

อินสติ ชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง

รู้ผลรวดเร็วเพียง 1 นาที

Only 1 Blood Drop

ใช้เลือดจากปลายนิ้วเพียง 1 หยด เท่านั้น

Instant Result

รู้ผลรวดเร็ว ภายใน 1 นาที

Easy Use

ใช้งานง่าย ตรวจได้ด้วยตนเองที่บ้าน

อินสติ INSTI HIV Self Test Kit

Previous
Next

INSTI ชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีที่รวดเร็วมาก รู้ผลภายใน 1 นาที หรือรู้ผลทันที ไม่ต้องรอนาน ตรวจจากเลือดที่เจาะปลายนิ้ว (Fingerstick Blood) มีขายแล้ววันนี้ ที่ร้านค้าชั้นนำ และร้านขายยาทั่วประเทศ เป็นประเภทชุดตรวจเพื่อการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย มีมาตรฐานได้รับอนุมัติและรับรองโดย

– CE หรือ EC Certificate

– WHO Pre-Qualified (World Health Organization) องค์การอนามัยโลก

– Health Canada

– ในประเทศไทยได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ใบอนุญาต อย. 64-2-1-1-0000679 

การตรวจนี้ใช้เทคโนโลยี simple flow-through เพื่อตรวจหาแอนติบอดี HIV-1 และ HIV-2 โดยใช้เลือดจากปลายนิ้วเพียงหนึ่งหยดเล็ก ๆ หรือประมาณ 50 μL ซึ่งทำให้การตรวจนี้ไม่ยุ่งยาก บุคคลทั่วไปจึงสามารถใช้ เพื่อตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV-1 และ HIV-2 ด้วยตนเองได้ 

อินสติ ชุดตรวจคัดกรองHIV มีความแม่นยำกว่า > 99% โดยความไวเชิงวินิจฉัย (Sensitivity) 100% ความจำเพาะเชิงวินิจฉัย (Specificity) 99.5% สามารถใช้ตรวจคัดกรองในผู้ที่ได้รับความเสี่ยงมาแล้วกว่า 21-22 วัน และแนะนำให้ตรวจซ้ำอีกครั้งที่ระยะเวลาเสี่ยงอย่างน้อย 3 เดือน

อินสติ INSTI HIV Self Test Kit 1 ชุด

ราคาปกติ 700 บาท เหลือเพียง 550 บาท 

อินสติ INSTI HIV Self Test Kit 2 ชุด

ราคาปกติ 1,400 บาท เหลือเพียง 1,050 บาท

อินสติ INSTI HIV Self Test Kit 3 ชุด

ราคาปกติ 2,100 บาท เหลือเพียง 1,560 บาท

อินสติ INSTI HIV Self Test Kit 5 ชุด

ราคาปกติ 3,500 บาท เหลือเพียง 2,500 บาท

หมายเหตุ: จัดส่งฟรีภายในประเทศ

ส่วนประกอบของชุดตรวจ อินสติ INSTI HIV Self Test Kit

1. คู่มือการใช้งาน จำนวน 1 ชิ้น

2. ตลับชุดตรวจ จำนวน 1 ชิ้น 

3. น้ำยาเจือจาง ฝาสีแดง หมายเลข 1 ขนาด 1.5 มล. จำนวน 1 ขวด

4. น้ำยาปรับสี ฝาสีน้ำเงิน หมายเลข 2 ขนาด 1.5 มล. จำนวน 1 ขวด

5. น้ำยาปรับความชัด ฝาขาวใส หมายเลข 3 ขนาด 1.5 มล. จำนวน 1 ขวด

6. เข็มเจาะเลือดจากปลายนิ้ว จำนวน 1 ชิ้น

7. พลาสเตอร์ จำนวน 1 ชิ้น

How to Use อินสติ INSTI HIV Self Test Kit

วิธีการใช้งาน อินสติ ชุดตรวจคัดกรองเอชไอวี ด้วยตนเอง

วิดีโอแสดงวิธีการใช้งาน

การเตรียมอุปกรณ์ (Preparing the equipment for use)

• ควรตรวจสอบวันหมดอายุของชุดตรวจคัดกรองเอชไอวี ก่อนการใช้งาน

• หากอุปกรณ์เสียหายหรือไม่ครบถ้วน โปรดติดต่อผู้แทนจำหน่าย ตามที่อยู่ด้านล่าง

• ผู้ใช้ควรอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด รวมถึงข้อควรระวังและข้อจำกัดของการใช้งาน

ล้างมือให้สะอาด และเช็ดให้แห้ง

เปิดซองอุปกรณ์ชุดตรวจ

วางอุปกรณ์ชุดตรวจบนพื้นผิวเรียบ

เปิดฝา ขวดน้ำยา 1 (ขวดสีแดง) วางบนโต๊ะ หรือ พื้นผิวเรียบ 

STEP 1 : การเจาะเลือดจากปลายนิ้ว (Collect Blood)

1. บิดและดึงฝาเข็มเจาะเลือดออก
2. นวดคลึงปลายนิ้วกลางที่จะเจาะเลือด เพื่อให้เลือดไหลเวียน

3. ใช้มือข้างที่ถนัดหยิบเข็มแล้ววางด้านที่เป็นเข็มเจาะให้แนบสนิทกับปลายนิ้วที่จะเจาะ โดยใช้นิ้วหัวแม่มือกดปลายอุปกรณ์ อีกด้านจนยุบลง จนได้ยินเสียง คลิ๊ก

4. ใช้มืออีกข้างบีบไล่เลือดจากด้านล่างของ ปลายนิ้วที่เจาะ จนได้หยดเลือดขนาดใหญ่

5. หยดเลือด 1 หยด ลงในขวดน้ำยา 1 (ขวดสีแดง) แล้วทำการปิดฝาทันที

6. ปิดแผลด้วยพลาสเตอร์ปิดแผลให้เรียบร้อย

STEP 2 : การทดสอบผลเลือด (TEST)

1. เขย่าและเทของเหลวทั้งหมดลงบนตลับชุดตรวจ รอจนซึมหายไปทั้งหมด

2. เขย่าและเทของเหลวทั้งหมดลงบนตลับชุดตรวจ รอจนซึมหายไปทั้งหมด

3. เขย่าและเทของเหลวทั้งหมดลงบนตลับชุดตรวจ รอจนซึมหายไปทั้งหมด

STEP 3 : วิธีการแปลผลการตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง ( สามารถอ่านผลได้ทันทีหลังเทน้ำยาขวดที่ 3 )

เกิดปฏิกิริยา REACTIVE

ถ้าพบจุด 2 จุด โดยจุดแรกจะพบบริเวณ์ใกล้ ตัวอักษร C และจุดที่สองจะอยู่ด้านล่างของจุดนั้น ผลตรวจจะถือว่า เกิดปฏิกิริยา แม้ว่าจุดด้านล่างจะเห็นเพียงเลือนลางก็ตาม

ความหมาย : คุณอาจติดเชื้อเอชไอวี หรืออาจไม่ติดเชื้อ แต่เกิดจากผลบวกปลอม

ไม่เกิดปฏิกิริยา NON-REACTIVE

สังเกตจากจุด ที่บริเวณ์ใกล้ตัวอักษร C เพียงจุดเดียว

ความหมาย : ตรวจไม่พบการติดเชื้อเอชไอวี ทดสอบใหม่ในช่วง 3 เดือน

ไม่สามารถแปลผลได้ INVALID RESULT

หากไม่พบว่ามีจุด บริเวณใกล้ตัวอักษร C หรือไม่ปรากฏจุดใด ๆ

ความหมาย : อาจเกิดจากปริมาณเลือดที่ส่งตรวจไม่เพียงพอ หรือ ลำดับการตรวจคัดกรอง ไม่ถูกต้อง หรือ ชุดตรวจ ไม่สมบูรณ์

คำแนะนำ (GUIDANCE)

HOME
INSTI
Pharmacy